www.suncity.sk > Obchodné podmienky KONTAKTNÉ ÚDAJE
 
Kojenecke a dojcenske oblecenie Internetovy obchod www.suncity.sk
Kojenecke a dojcenske oblecenie E-shop www.suncity.sk Výber podža určenia
Kojenecke a dojcenske oblecenie E-shop www.suncity.sk Cenník SUNCITY, s. r.o.
»» prezrite si nᚠcenník
Kojenecke a dojcenske oblecenie E-shop www.suncity.sk Info pre zákazníkov
Ako u obchode nakupova
Obchodné podmienky
Ochrana osobných údajov
Kojenecke a dojcenske oblecenie E-shop www.suncity.sk PREČÍTAJTE SI...
» Stévia – chválená i zatracovaná
» Kličky = Život
» Klíčenie - Ako zača a prečo
» Prečo kradnú opice drevené uhlie?
» List Zákazníka - Názory na Magneter
» Odborné výsledky s Magneterom
» Panennský kokosový olej
» Cukrovka, diabetes mellitus a kokosová diéta.
» Prečo je dôležité pi vodu ?
» ODKYSLENIE ORGANIZMU - ZÁKLADY
» Chlorofyl
» Mladý ječmen a léto
» Topinambur a trávenie
» Kurkuma - terapautické účinky a možné interakcie
» Recepty na kličky
» Vedeli ste o klíčkoch ?
» Kalendár užívania produktov Energy
» Alkalizujúca strava
» Zdravie v novom svetle
» Rozhovor o zdraví
» Young pHorever / Supergreens / - Skúsenosti
» Chudnutie prirodzene
» Správná životospráva
» Ako som umravnila môj cholesterol
Kojenecke a dojcenske oblecenie E-shop www.suncity.sk
Mapa stránok
Odporúčame
www.zdravie-sk.eu

Obchodné podmienky

1. Vymedzenie pojmov


» predávajúci - prevádzkovatež internetového obchodu Kútik Zdravia s.r.o.
» kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzahu s predávajúcim
» tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu Kútik Zdravia s.r.o.
» objednávka - kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

2. Objednávka


Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom.

3. Storno objednávky


a) Kupujúci má právo stornova objednávku bez udania dôvodu v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru.
b) Predávajúci si vyhradzuje právo zruši objednávku alebo jej čas v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho vežkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informova kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil čas alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená na jeho účet alebo zaslaná na adresu do 7-ich pracovných dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy


a) Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikatežskej činnosti má zo zákona právo odstúpi od kúpnej zmluvy do 7 pracovnych dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzahujú nasledujúce podmienky:
» zámer odstúpi od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr, spolu s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu, resp. adresou pre vrátenie peňazí
» v prípade už prevzatia tovaru, zašle ho kupujúci na adresu predávajúceho
» tovar musí by v nepoškodenom obale, nesmie by poškodený
» tovar musí by kompletný, vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu a dokladu o kúpe

b) Pri splnení vyššie uvedených podmienok vráti predávajúci peniaze za tovar prevodom na účet kupujúceho alebo zaslaním na jeho adresu, a to najneskôr do 15 pracovných dní po prijatí tovaru.
c) Servisné a záručné služby zabezpečí na prevádzke Kútik Zdravia s.r.o. viď kontaktné údaje alebo zmluvný odborný servis.
d) Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebitež len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvlitatívnym požiadavkam a nebol vadný.

5. Dodacie podmienky


a) Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podža dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Obvyklý termín vybavenia objednávky je obvykle do 7 pracovných dní od jej potvrdenia.
b) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru) a návod na používanie, prípadne záručný list.

6. Osobné prevzatie tovaru


Osobné prevzatie tovaru je možné na adrese prevádzkovateža internetového obchodu Kútik Zdravia s.r.o. po predchádzajúcom dohodnutí termínu prevzatia.

7. Záruka, reklamácie a servis


a) Kupujúci je povinný skontrolova tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevzia.
b) Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, prípadne je ohraničená dátumom spotreby. Kupujúci je povinný doruči reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry.
c) Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou.

8. Záverečné ustanovenia


Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzahu k predávajúcemu vyplývajúce zo "Zákona o ochrane spotrebiteža č. 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.V prípade akýchkožvek informácií, napíšte nám prostredníctvom kontaktného formulára, prípadne sa ozvite telefonicky na niektoré z čísiel uvedených v kontaktoch.
Pokračova
Zobrazené ceny sú maloobchodné
E-mail a Heslo
Zabudol som heslo »»
NOVÁ REGISTRÁCIA Internetovy obchod - prihlasenie
Slovak
Ak sa Vám nᚠobchod páči, môžete mu da bod:

Kojenecke a dojcenske oblecenie E-shop www.suncity.sk Nová ponuka Internetový obchod OKShop »
Dr.Chen - Panenský čaj na chudnutie - Forte 15ks
Dr.Chen - Panenský čaj na chudnutie - Forte 15ks
3,49 €
2,91 € bez DPH
Referencie na produkty
Kojenecke a dojcenske oblecenie E-shop www.suncity.sk Suncity rebríček
01.Zelený jačmeň tbl (75g-150 ks)
02.Naturmind - Himalájska mletá sož ružová 1000g
03.Lícium - Goji - Kustovnica čínska
04.Stevia kvapky - Fluid tekuté sladidlo 50 ml
05.Zelený jačmeň- jemne mletý 250 g
06.Biorganik - Bio Lucerna (alfalfa) na klíčenie 200g
07.Koloidné striebro 200 ml
08.Nakličovacia súprava
09.Biorganik - Bio Pšenica 500g
10.Stevia pastilky 300kus