www.suncity.sk > Kurkuma - terapautické účinky a možné interakcie KONTAKTNÉ ÚDAJE
 
Kojenecke a dojcenske oblecenie Internetovy obchod www.suncity.sk
Kojenecke a dojcenske oblecenie E-shop www.suncity.sk Výber podža určenia
Kojenecke a dojcenske oblecenie E-shop www.suncity.sk Cenník SUNCITY, s. r.o.
»» prezrite si nᚠcenník
Kojenecke a dojcenske oblecenie E-shop www.suncity.sk Info pre zákazníkov
Ako u obchode nakupova
Obchodné podmienky
Ochrana osobných údajov
Kojenecke a dojcenske oblecenie E-shop www.suncity.sk PREČÍTAJTE SI...
» Stévia – chválená i zatracovaná
» Kličky = Život
» Klíčenie - Ako zača a prečo
» Prečo kradnú opice drevené uhlie?
» List Zákazníka - Názory na Magneter
» Odborné výsledky s Magneterom
» Panennský kokosový olej
» Cukrovka, diabetes mellitus a kokosová diéta.
» Prečo je dôležité pi vodu ?
» ODKYSLENIE ORGANIZMU - ZÁKLADY
» Chlorofyl
» Mladý ječmen a léto
» Topinambur a trávenie
» Kurkuma - terapautické účinky a možné interakcie
» Recepty na kličky
» Vedeli ste o klíčkoch ?
» Kalendár užívania produktov Energy
» Alkalizujúca strava
» Zdravie v novom svetle
» Rozhovor o zdraví
» Young pHorever / Supergreens / - Skúsenosti
» Chudnutie prirodzene
» Správná životospráva
» Ako som umravnila môj cholesterol
Kojenecke a dojcenske oblecenie E-shop www.suncity.sk
Mapa stránok
Odporúčame
www.zdravie-sk.eu

Kurkuma - terapautické účinky a možné interakcie

Kurkuma – terapeutické účinky a možné interakce

doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc., Mgr. Libuše Zatloukalová
Katedra farmakognosie, FaF v Hradci Králové, Univerzita Karlova Praha
Předložený článek poukazuje na významné preventivní a/nebo kurativní účinky oddenku kurkumy či kurkuminu, které byly zjištěny
u modelů experimentálních zvířat u množství nemocí, zahrnující aterosklerózu, rakovinu, diabetes, respiratorní, jaterní, pankreatické,
intestinální a žaludeční nemoci, neurodegenerativní a oční nemoci. Zároveň uvádí i možné interakce této drogy s ostatními léčivy.
Klíčová slova: Curcuma xanthorrhiza, kurkumin, Curcuma longa, interakce, vedlejší účinky.
Oddenek kurkumy (Zingiberaceae) je znám především jako pikantní koření, obsahující žluté barvivo, které se dá použít k barvení potravin (omáček, vajec, kuřecího masa). Je součástí i kari koření. Curcuma longa L. (syn. C. domestica Val.), kurkuma dlouhá, je druh pěstovaný v jihovýchodní Asii, hlavně v Indii. K farmaceutickým účelům se sbírá oddenek, který obsahuje především silici s monocyklickými monoterpeny a seskviterpeny, pryskyřice, barviva (kurkuminoidy) a škroby. Nejvýznamnější složkou je barvivo kurkumin. Curcuma xanthorrhiza (Christm.) Rosc., kurkuma žlutokořenná je indonéský druh, obsahující v oddenku 40 % škrobu, silici, seskviterpeny (zingiberen, kurkumen aj.) a barviva (kurkuminoidy). Oddenek (rhizoma) je lékopisnou surovinou (Curcumae xanthorrhizae rhizoma) (1). Potraviny, které se prodávají ve státech Evropské unie, jsou označeny písmeny E a čísly, které odkazují na potravinářská aditiva, používaná v zemích EU. Pod číslem E 100 je uveden kurkumin, žluté barvivo z kurkumy (2), které u citlivých osob může vyvolávat alergie (3, 4). U kurkuminu byl prokázán in vitro fototoxický účinek (5). Na druhé straně však bylo zjištěno, že chrání před škodlivými vlivy slunečního záření tím, že zmírňuje oxidativní stres a také potlačuje záněty vzniklé vlivem UVA záření (6). Kurkumin, 1,7-bis (4-hydroxy-3-methoxyphenol)- 1,6-heptadien-3,5-dion, je látka polyfenolického charakteru. Je to lipofilní molekula s fenolovými skupinami a konjugovanými zdvojenými vazbami. Jeho molekula se podobá ubiquinolům a jiným fenolům známým tím, že mají silné antioxidační aktivity. Jeho biodostupnost po orálním podání je nízká, ale může být zlepšena disolucí v ambivalentním rozpouštědle (glycerol, ethanol, DMSO). Jeho biodostupnost je zvýšená spolupřijímáním piperinu (složka pepře) (7). Kurkuma, schválený potravní doplněk, nebo její složka kurkumin vykazují překvapivě terapeutickou aktivitu v experimentálních studiích při léčbě akutních a chronických nemocí. Významné preventivní a/nebo kurativní účinky byly zjištěny u modelů experimentálních zvířat u množství nemocí, zahrnující aterosklerózu, rakovinu, diabetes, respiratorní, jaterní, pankreatické, intestinální a žaludeční nemoci, neurodegenerativní a oční nemoci (8). Hlavní složkou kurkumy je kurkumin, který vykazuje antioxidační aktivitu a inhibuje takové mediátory zánětu jako NFkB, cyklooxygenázu-2 (COX-2), lipooxygenázu (LOX) a inducibilní syntázu oxidu dusnatého (iNOS). Je také silný inhibitor TGF-β a fibrinogeneze, což může vysvětlit jeho pozitivní účinky u nemocí, jako je fibróza ledvin, plic, cirhóza jater a Crohnova nemoc a v prevenci tvorby tkáňové adheze (8). Předpokládá se, že kurkumin může zvýšit biodostupnost vitaminů, jako je vitamin E a snížit hladinu cholesterolu, významně také zvyšuje koncentraci α-tokoferolu v plicní tkáni. Kurkumin se váže na albumin hydrofobními vazbami a může tedy být transportován do vhodných cílených buněk, kde vyvolává své terapeutické účinky. Je také známo, že tvoří intracelulární konjugáty s glutationem (7).
Kurkumin k prevenci a léčbě nemocí

Ateroskleróza
Hyperhomocysteinemie, exprese zvyšene prooxidačni aktivity v těle, je obecně považovana za kardiovaskularni rizikovy faktor, rovnocenny hypercholesterolemii. Vysoky přijem antioxidantů a vitaminů, zvlaště potravin bohatych na vitaminy skupiny B, je spojen s redukovanim celkoveho plazmatickeho homocysteinu a sniženim vyskytu kardiovaskularnich chorob. Kurkumin může předchazet peroxidaci lipidů, stabilizovat buněčne membrany, inhibovat proliferaci vaskularnich buněk hladkeho svalstva a inhibovat agregaci krevnich destiček (7).

Diabetes
Syndrom inzulinove rezistence je spojen se zvyšenim plazmatickeho homocysteinu a zvyšenou oxidaci lipidů. V jedne studii byl kurkumin podavan v davce 0,08 g/kg denně po 3 tydny krysam s diabetem indukovanym alloxanem. Pote byly sledovany hodnoty hladiny glukozy, hemoglobinu a dalšich parametrů u diabetickych krys, krys lečenych kurkuminem a u kontrolni skupiny zdravych krys. Kurkumin vyznamně zlepšoval hladinu krevni glukozy, hemoglobinu a glykosylovaneho hemoglobinu. Vyznamne rozdily byly take pozorovany u koncentrace TBARS v jaterni tkani, glutationu v jatrech a glutationu v plazmě. Aktivita sorbitoldehydrogenazy, ktera katalyzuje konverzi sorbitolu na fruktozu, byla vyznamně snižena (7).
Respirační nemoci
Kurkumin je silny inhibitor TGF-β a fibrogeneze a ma učinek take na plicni fibrozu indukovanou amiodaronem, což bylo studovano u krys. Byla pozorovana vyznamna inhibice LDH aktivity, infiltrace neutrofilů, eozinofilů, makrofagů v plicni tkani, uvolněni TNF-α indukovaneho LPS, generace su- peroxidu stimulovana phorbolmyristatacetatem (PMA), aktivita myeloperoxidazy (MPO), aktivita TGF-β, obsah plicniho hydroxyprolinu a exprese kolagenu, když byl kurkumin podan v množstvi (200 mg/kg) ve spojitosti s intratrachealni instilaci amiodaronu v davce 6,25 mg/kg vahy těla. Kurkumin vykazuje strukturalni podobnosti s isoflavonoidnimi latkami, u kterych se předpoklada, že se važi přimo na regulačni protein transmembranove vodivosti cysticke fibrozy a měni jeho postupove vlastnosti (7). Antiastmaticky učinek kurkuminu byl nedavno testovan u morčat senzitizovanych ovalbuminem. Byly pozorovany vyznamne redukce v konstrikci dychani i v hyperreaktivitě histaminu (7).
Onemocnění jater
Podani kurkuminu brani rozsahlym jaternim histopatologickym změnam s ohniskovou a lehkou degeneraci, mikronekrozam, steatozam v jatrech, rozsahle kongesci a tukove infiltraci. Vyznamně take inhiboval zvyšeni alkalicke fosfatazy (ALP). Jeho protektivni učinky byly pozorovany i při histologickem vyšetřeni různych tkanich a v jaternim obsahu cholesterolu, triglyceridů, volnych mastnych kyselin a fosfolipidů. V dalšich studiich byly krysy krmeny po 4 tydny rybim olejem a etanolem a skončily s jaternimi lezemi spočivajicimi ve ztučnělych jatrech, s nekrozou a zanětem. Kurkumin v denni davce 75 mg/kg/den branil vzniku histologickych lezi. Kurkumin potlačil B-dependentni geny, blokoval aktivaci NFkB zprostředkovanou endotoxinem a potlačil expresi cytokinů, chemokinů, COX-2 a iNOS v Kupferovych buňkach (7).
Pankreatické nemoci
Učinek kurkuminu byl take studovan na modelech pankreatitidy. Davka 200 mg/kg/den byla podana během 6 hodin lečby. Lečba kurkuminem vyznamně redukovala histologicka poraněni pankreaticke tkaně (acinarni buněčna vakuolizace a neutrofilni infiltrace), intrapankreatickou aktivaci trypsinu, hyperamylazemii, pankreatickou aktivaci NFkB, IkB degradaci, aktivaci aktivačniho proteinu (AP)-I a zanětlivych molekul, jako je IL-6, TNF-α, chemokinu KC, iNOS a kyseleho ribozomalniho fosfoproteinu (ARP) (7).
Žaludeční nemoci
Kurkumin byl testovan in vitro proti různym atakům bakterie Helicobacter pylori. Vyznamně snižoval působeni všech testovanych koncentraci Helicobacter pylori. Kurkumin potlačoval infekci a zanět slizničnich buněk inhibici aktivace NFkB, degradace IkBα, NFkB vazby na DNA a aktivitu IkB kinazy α a β (7).
Intestinální nemoci
Kurkumin měl vliv i na lečbu zanětlive střevni nemoci, ktera je spojena s nadprodukci NO, indukovanou zvyšenou expresi iNOS. Prelečba během 10 dni kurkuminem v davce 50 mg/kg/den před indukci trinitrobenzensulfonove kyseliny u kolitidy, snižovala poškozeni tkaně, neutrofilni infiltraci (měřeno jako snižena aktivita myeloperoxydazy) a lipidove peroxidace (měřena jako snižena aktivita malondialdehydu) v zanicenem tračniku a ke sniženi aktivity serinproteazy. Byly pozorovany take redukce v aktivaci NFkB a snižene hladiny NO (7).
Rakovina
Rakovina je skupina vice jak 100 různych nemoci, ktere se manifestuji v nekontrolovanych buněčnych reprodukcich, tkaňove invazi a vzdalenymi metastazami. Vyvoj těchto nemoci je často vyvolan působenim karcinogenů, ktere produkuji geneticke poškozeni a ireverzibilni mutace již neopravitelne. Během poslednich 50 let, byly provaděny pokusy k nalezeni nebo produkci latek, ktere by mohly předchazet těmto procesům, takzvane chemoprotektivni činidla. Kurkumin indukuje in vitro apoptozu různych linii tumorovych buněk: buňky rakoviny prsou, plic, lidskeho melanomu, lidskeho myelomu, leukemie, lidskeho neuroblastomu, ust a prostaty. Kurkumin take inhibuje intrahepaticke metastazy u experimentalnich modelů (7).
Neurodegenerativní nemoci
Kurkumin je vyznamny antioxidant a ma několikrat vyšši antioxidačni aktivitu než vitamin E. Když byl testovan u transgenniho myšiho modelu, mirna davka kurkuminu (24 mg/kg) vyznamně redukovala oxidačni poškozeni a depozice amyloidu. Po podani kurkuminu byly vyznamně zlepšeny histopatologicke změny, hladiny TBARS, cholesterolu, fosfolipidů a volnych mastnych kyselin v mozkove tkani (7). Kurkumin snadno prochazi mozkovou barierou a ma pravděpodobně vysokou terapeutickou aktivitu při lečbě Parkinsonizmu a dalšich neurovegetativnich onemocněni (9).
Oční neprůsvitnost
Šedy zakal, neprůsvitnost očnich čoček, je jednou z přičin celosvětove slepoty a je zodpovědny za slepotu až 20 milionů lidi na světě. Nutrični nedostatky, specialně nedostatek konzumace antioxidantů, diabetes, vystaveni nadměrnemu slunečnimu zařeni, kouřeni a jine faktory prostředi jsou znamy, že zvyšuji riziko kataraktu. Tři různe experimentalni studie zaznamenaly vyznamne protektivni učinky kurkuminu proti kataraktu vyvolanemu naftalenem, galaktozou a selenem (7). Droga Curcumae xanthorrhizae rhizoma by se neměla uživat dlouhodobě a ve vysokych davkach. Doporučene davkovani pro dospěleho je nasledujici: 1–4 g/den praškovane drogy; 3–9 g/den praškovane drogy sloužici k připravě nalevu a dale 5–14 ml/den tekuteho extraktu nebo ekvivalentu v tabletach či kapslich (10). Vysoke davky (vice než 15 g/den) by neměly byt předepisovany při současne lečbě antikoagulancii a antiagregancii. Kurkumin či oddenek kurkumy zesiluji učinek těchto lečiv (5). Tato droga je take kontraindikovana při obstrukci žlučovych cest. V připadě, že pacient trpi žlučovymi kameny, může byt použivana jen pod odbornym dohledem lekaře (11).
Tato práce byla podpořena Výzkumným záměrem MSM 0021620822.
Seznam zkratek
TBARS – „thiobarbituric acid reactive substances“ – kyselina thiobartiturova
TGF-β – „transforming growth factor“ – protein kontrolujici proliferaci
TNF-α – tumor necrosis factor
IkB – regulatory protein
NFkB – nuklearni faktor kappa B
DMSO – dimethylsulfoxid
LDH – laktat dehydrogenaza
LPS – liposacharid
doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc.
Pokračova
Zobrazené ceny sú maloobchodné
E-mail a Heslo
Zabudol som heslo »»
NOVÁ REGISTRÁCIA Internetovy obchod - prihlasenie
Slovak
Ak sa Vám nᚠobchod páči, môžete mu da bod:

Kojenecke a dojcenske oblecenie E-shop www.suncity.sk Nová ponuka Internetový obchod OKShop »
Dr.Chen - Instantný zázvorový čaj s medom 10gx20ks
Dr.Chen - Instantný zázvorový čaj s medom 10gx20ks
3,49 €
2,91 € bez DPH
Referencie na produkty
Kojenecke a dojcenske oblecenie E-shop www.suncity.sk Suncity rebríček
01.Zelený jačmeň tbl (75g-150 ks)
02.Naturmind - Himalájska mletá sož ružová 1000g
03.Lícium - Goji - Kustovnica čínska
04.Stevia kvapky - Fluid tekuté sladidlo 50 ml
05.Zelený jačmeň- jemne mletý 250 g
06.Biorganik - Bio Lucerna (alfalfa) na klíčenie 200g
07.Koloidné striebro 200 ml
08.Nakličovacia súprava
09.Biorganik - Bio Pšenica 500g
10.Stevia pastilky 300kus