www.suncity.sk > Odborné výsledky s Magneterom KONTAKTNÉ ÚDAJE
 
Kojenecke a dojcenske oblecenie Internetovy obchod www.suncity.sk
Kojenecke a dojcenske oblecenie E-shop www.suncity.sk Výber podža určenia
Kojenecke a dojcenske oblecenie E-shop www.suncity.sk Cenník SUNCITY, s. r.o.
»» prezrite si nᚠcenník
Kojenecke a dojcenske oblecenie E-shop www.suncity.sk Info pre zákazníkov
Ako u obchode nakupova
Obchodné podmienky
Ochrana osobných údajov
Kojenecke a dojcenske oblecenie E-shop www.suncity.sk PREČÍTAJTE SI...
» Stévia – chválená i zatracovaná
» Kličky = Život
» Klíčenie - Ako zača a prečo
» Prečo kradnú opice drevené uhlie?
» List Zákazníka - Názory na Magneter
» Odborné výsledky s Magneterom
» Panennský kokosový olej
» Cukrovka, diabetes mellitus a kokosová diéta.
» Prečo je dôležité pi vodu ?
» ODKYSLENIE ORGANIZMU - ZÁKLADY
» Chlorofyl
» Mladý ječmen a léto
» Topinambur a trávenie
» Kurkuma - terapautické účinky a možné interakcie
» Recepty na kličky
» Vedeli ste o klíčkoch ?
» Kalendár užívania produktov Energy
» Alkalizujúca strava
» Zdravie v novom svetle
» Rozhovor o zdraví
» Young pHorever / Supergreens / - Skúsenosti
» Chudnutie prirodzene
» Správná životospráva
» Ako som umravnila môj cholesterol
Kojenecke a dojcenske oblecenie E-shop www.suncity.sk
Mapa stránok
Odporúčame
www.zdravie-sk.eu

Odborné výsledky s Magneterom

Odborný posudok na základe klinických skúšok s Magneterom

Vykonaná : Nemocnica II. Rákoczi Ferenca – Szikszó, Kassai út 45-49
Rehabilitačné oddelenie pohybových ústr. 14.2.2008

Od novembra 2007 sme mali možnos na klinické skúšanie zo začiatku jedného a pre vežký záujem dvoch Magneterov, ktoré nám poskytol výrobca.
Naše 30 lôžkové rehabilitačné oddelenie lieči rôznorodé pohybové choroby. Väčšinou sú to stroke, postraumatické stavy (väčšinou zlomeniny stehenného kĺbu v starobe) degeneratívne zmeny chrbtice, organické neurologické ochorenia.
Počas tejto doby asi 100 ležiacich pacientov sme ošetrovali s Magneterom. Na základe predchádzajúcich vyšetrení sme aplikovali najvyhovujúcejší balík programov, denne jedenkrát. Pred ošetrovaním a po nej sme doplnili tekutiny. Túto terapiu sme používali ako súčas komplexnej rehabilitácie.
Názory chorých na terapiu, respektíve o účinnosti boli priaznivé.
Hodnotili písomne na základe výberu otázok : „liečenie bolo neúčinné“, „liečenie bolo účinné“ „cítim sa podstatne lepšie“. Odpovedalo 81 pacientov z toho 7 odpovedí sa nedalo hodnoti pre dve odpovede. Štyria hodnotili ako neúčinné liečenie, 37 ako účinné a 33 označili odpoveď „ cítim sa podstatne lepšie“. Zo 7 pacientov ktorí zvolili až dve možnosti hodnotili liečenie ako účinné.
Ani u jedného z pacientov sme nemuseli preruši liečbu pre nežiaduce vedžajšie účinky. Pri niektorých pacientov nastalo prechodné zvýšenie bolesti, niekožkých bolela hlava alebo cítili sucho v ústach, ale tie ažkosti neboli trvalého rázu prečo by bolo terapiu preruši.
Klinické zlepšenie stavu nad rámec klasickej rehabilitácie sme zaznamenali v nasledujúcich prípadoch.
Rýchlejšie nastalo zlepšenie stavu pri pacientoch s ochorením stroke, respektíve spascicita pri vracajúcich sa pacientoch sa znížila.
Pri degeneratívnych ochoreniach chrbtice, svalové napätie sa znížilo, dôsledkom čoho zmiernili sa bolesti.
Pri pokročilých ochoreniach kĺbov znížila sa boles.
Pri postraumatických prípadoch zaznamenali sme lepšie hojenie rán, schopnos samostatne chodi nastala skôr.
Na základe subjektívnych pocitov chorých, ako aj prihliadnuc na klinické zlepšenie stavu pacientov, bezpečnos pri aplikácií môžeme konštatova, že terapia pomocou Magnetera sa dá používa v procese komplexnej rehabilitácie.
Pečiatka nemocnice


Dr. Csurilla Lajos
Primár odd. v.r.
Naše skúsenosti s prístrojom Magneter
Neurorehabilitačné oddelenie, Szikszó


V decembri roku 2007 sme začali s liečbou pomocou jedného, neskôr pre zvýšený dopyt a zmenený postup terapie s dvoma podložkami. Prístroje nám poskytol majitež na získavanie odborných skúseností.
Na našom oddelení kde je 23 lôžok za obdobie 2,5 mesiaca sme ošetrili pravidelne denne raz, alebo dvakrát 68 pacientov pomocou prístroja Magneter. Zaoberali sme sa s nasledujúcimi diagnózami:
• Sclerosis Multiplex - chorý 15
• Chorý na post stroke 18
• Diskus hernia 15
• Depresia 15
• Parkinzonova choroba 10
• Decubitus I, resp. SLE talp I
•
Sledovali sme:
• Subjektívne pocity pacientov
• Neurologické a psychické zmeny
• Trvácnos zmien
• Prípadné vedžajšie účinky, alebo nepríjemné symptómy

Mali sme možnos v 3 - 4 týždňových periódach denne 2x ošetrova pacientov, pričom sme sa snažili iné fyzikoterapeutické ošetrenia vynecha, prípadne v prípade potreby cielene používa ako doplnkovú liečbu. Snažili sme sa zníži podávanie sedatív, liekov na spanie, liekov proti bolesti ako aj liekov na zlepšenie nálady a účinnos týchto liekov nahradi magnetoterapeutickým programom.

Testy a škály sme nemali možnos vykonáva pravidelne, ale liečbu sme aplikovali na základe fyzikálnych vyšetrení a na základe subjektívnych pocitoch pacientov aby sme našli miesto tejto liečby, v rámci celkovej terapie.
Najčastejšie využité programy:
• Wellnes
• Relaxačný
• Depresie
• SM 1-5
• Stroke
• Discoathia
• Parkinsonova nemoc
• Ulcus crurisúdecubitus
• Migrény

Hodnotenie pacientov:
• Počas ošetrenia sa prijemne uvožnili, cítili sa lepšie, počas programu „depresia“ viacerí pravidelne spali
• Často pociovali teplo v dolných končatinách, a pozdĺž chrbtice
• Chorí na parapareticus SM, pociovali silné stúpajúce telo pozdĺž chrbtice
• Niekožkí SM chorí dve – tri hodiny po ošetrení sa cítili fyzikálne podstatne silnejší, znížila sa fatigue, toto zlepšenie väčšinou bolo prechodné. Jeden pacient na vozíku po ošetrení bol schopní niekožko hodín chodi. Zníženie spasmu bolo trvalejšie.
• Pacienti ktorí boli ošetrení programom Migraine, práve tí ktorí trpeli bolesami hlavy pociovali po 15 minútach zníženie intenzity bolesti
• Viacerí chorý na Parkinsonovu nemoc hovorili o znížení bolestí v kĺboch

Hodnotením vývoja chorôb môžeme konštatova:
• Stav pacientov sa zlepšil
• Znížilo sa psychické napätie, náladovos sa zmenila pozitívnym smerom, zlepšil sa spánok
• Znížilo sa svalové napätie
• Znížila sa boles
• V jednom prípade sa v dobrom tempe zlepil stav SLE nohy plná vredov
• Liečenie decubitného vredu sa urýchlilo

Hodnotenie vedžajších účinkov:
• V jednom prípade sa zvýšil krvný tlak a to u pacienta ktorý má sklony na paniku a počas liečby sme prišli na to, že pociuje averziu voči magnetoterapii
Vo všeobecnosti krvný tlak sa znížil o niekožko Hgmm
• Jeden chorý na depresiu pocioval skôr napätie
• U dvoch pacientoch s SM po ošetrení sa výraznejšie prejavila ataxia, čo vyplýva zo zníženia spasmu, takže toto nemôžeme považova za vedžajší účinok.
Zo 68 pacientov 66 signalizovalo jednoznačne pozitívne zmeny, 2 pacienti nezaznamenali žiadne zmeny.

Na záver: hžadali sme prírodnú terapiu pre našich ležiacich pacientov s chronickými ochoreniami. Pri aplikácii programov prístroja ktoré vychádzali z diagnóz zaznamenali sme jednoznačné zlepšenie stavu, zníženie svalového napätia, zníženie bolestí chrbtice a kĺbov. Liečba decubitných vredov sa urýchlil.
Podža plánov sme znížili podávanie liekov ( lieky na spanie, antidepresíva, analgetika).
Vedžajšie účinky sme nezaznamenali. Aj keď na analýzu účinkov ešte potrebujeme čas, a našej terapii plánujeme ďalšie zmeny, ale podža momentálnych poznatkov prístroj má jednoznačne svoje miesto v komplexnej rehabilitačnej starostlivosti.
Szikszó. 22. 2. 2008
Dr Pásztor Erzsébet v.r.
Odborný neurológ
Pečiatka nemocnice

Na základe odborného posudku odborného internistu a domáceho lekára Dr. Szántai Kis Lászlóa v prípade s ním vyšetrených prípadoch nastali signifikantné zlepšenia aj v objektívnom posudzovaní pacientov.

Dr. Csurilla Lajos primár rehabilitačného oddelenia ( rehabilitácia pohybového ústrojenstva, degeneratívných ochorení chrbtice, ) sumarizujúc výsledky na jeho oddelení ošetrených 100 pacientov napísal, že 70 pacientov hodnotilo prístroj ako účinný, alebo hodnotili „že sa cítia podstatne lepšie“. Vedžajšie účinky nezaznamenali. Nakoniec vyhlásil:
„ tak ako na základe subjektívnych pocitov pacientov, ako aj na základe zlepšenia ich klinického stavu a pre bezpečnos pri používaní prístroja, liečba pomocou Magnetera má svoje miesto v komplexnej rehabilitácii“
Dr. Pásztor Erzsébet, odborný neurológ takisto začlenila použitie prístroja do liečby pacientov. Najmä pri liečbe sklerosy multiplex, parkinsonova choroba, stroke a discus hernia dostali pacienti ako doplnkovú liečbu ošetrenie s prístrojom. V tomto prípade z 68 pacientov 66 (97%) signalizovalo pozitívne zmeny. Vedžajšie účinky nezaznamenali. Sumarizácia je nasledovná:
hžadali sme prírodnú terapiu pre našich ležiacich pacientov s chronickými ochoreniami. Pri aplikácii programov prístroja ktoré vychádzali z diagnóz zaznamenali sme jednoznačné zlepšenie stavu, zníženie svalového napätia, zníženie bolestí chrbtice a kĺbov. Liečba decubitných vredov sa urýchlil.
Na našom oddelení, ktorého úlohou je liečenie a ošetrovanie traumatologických pacientov, v prípadoch postraumatických zranení chrbtice v 80% tách(16 prípadov) bolesti celkom vymizli, pohyblivos sa zlepšila, svalové napätie sa znížilo. Pre iné choroby na našom oddelení liečení pacienti, ale aj pacienti so zúžením ciev tiež dostali liečbu magneterom, na základe čoho subjektívne ažkosti pominuli a objektívne index claudicatios sa zlepšil. Ešte pozitívne zmeny sme zaznamenali pri úrazoch kotníka a pleca ktoré predtým sme liečili konzervatívne. Najmä pri mladých športovcoch trvanie potiaží sa skrátilo o polovicu.
Na základe vyššie uvedených skutočností môžeme poveda, máme v rukách prístroj, ktorý pri správne volených prípadoch jednoznačne má pozitívny účinok v liečbe bez vedžajších účinkov a je pre každého dostupný.Dr. Lenkei Balázs v.r. Dr.Szakáczky József v.r.
Lekár primár traumatológ
Pokračova
Zobrazené ceny sú maloobchodné
E-mail a Heslo
Zabudol som heslo »»
NOVÁ REGISTRÁCIA Internetovy obchod - prihlasenie
Slovak
Ak sa Vám nᚠobchod páči, môžete mu da bod:

Kojenecke a dojcenske oblecenie E-shop www.suncity.sk Nová ponuka Internetový obchod OKShop »
Dr.Chen - Prostayol forte - Kapsule 40ks
Dr.Chen - Prostayol forte - Kapsule 40ks
8,23 €
6,86 € bez DPH
Referencie na produkty
Kojenecke a dojcenske oblecenie E-shop www.suncity.sk Suncity rebríček
01.Zelený jačmeň tbl (75g-150 ks)
02.Naturmind - Himalájska mletá sož ružová 1000g
03.Lícium - Goji - Kustovnica čínska
04.Stevia kvapky - Fluid tekuté sladidlo 50 ml
05.Zelený jačmeň- jemne mletý 250 g
06.Biorganik - Bio Lucerna (alfalfa) na klíčenie 200g
07.Koloidné striebro 200 ml
08.Nakličovacia súprava
09.Biorganik - Bio Pšenica 500g
10.Stevia pastilky 300kus