www.suncity.sk > Úprava - Filtrácia Vody > Reverzá Osmóza 7 filter plus snímače spolu > KONTAKTNÉ ÚDAJE
 
Kojenecke a dojcenske oblecenie Internetovy obchod www.suncity.sk
Kojenecke a dojcenske oblecenie E-shop www.suncity.sk Výber podža určenia
Kojenecke a dojcenske oblecenie E-shop www.suncity.sk Cenník SUNCITY, s. r.o.
»» prezrite si nᚠcenník
Kojenecke a dojcenske oblecenie E-shop www.suncity.sk Info pre zákazníkov
Ako u obchode nakupova
Obchodné podmienky
Ochrana osobných údajov
Kojenecke a dojcenske oblecenie E-shop www.suncity.sk PREČÍTAJTE SI...
» Stévia – chválená i zatracovaná
» Kličky = Život
» Prečo kradnú opice drevené uhlie?
» List Zákazníka - Názory na Magneter
» Odborné výsledky s Magneterom
» Panennský kokosový olej
» Cukrovka, diabetes mellitus a kokosová diéta.
» Topinambur a trávenie
» ODKYSLENIE ORGANIZMU - ZÁKLADY
» Kurkuma - terapautické účinky a možné interakcie
» Chudnutie prirodzene
» Young pHorever / Supergreens / - Skúsenosti
» Rozhovor o zdraví
» Zdravie v novom svetle
» Alkalizujúca strava
» Kalendár užívania produktov Energy
» Vedeli ste o klíčkoch ?
» Recepty na kličky
» Správná životospráva
» Ako som umravnila môj cholesterol
Kojenecke a dojcenske oblecenie E-shop www.suncity.sk
Mapa stránok
Odporúčame
www.zdravie-sk.eu

Reverzá Osmóza 7 filter plus snímače spolu

185,00 €
154,17 € bez DPH
Pre optimálnu funkciu zariadenia Vás prosíme, aby ste venovali čas oboznámeniu sa s podrobnými odporúčaniami uvedenými v tejto príručke. Tieto informácie sú nepostrádatežné:
- k bezchybnému používaniu a fungovaniu zariadenia.
- k včasnému spozorovaniu prípadných závad na zariadení.

K zariadeniu je možné používa výlučne výrobcom dodané súčiastky a doplnky. Najvhodnejším miestom pre inštaláciu zariadenia je skriňa kuchynskej linky, kde je umiestnený drez. Pred začatím montáže sa ubezpečte, že je balenie so zariadením kompletné, obsah balenia je v poriadku a že všetky k montáži potrebné súčiastky máte k dispozícii!

Príncíp reverznej osmózy pri čističke vody:
Proces reverznej osmózy prebieha na základe rozdelenia molekúl vody a častíc látok rozpustených vo vode pomocou čiastočne priepustnej membrány. Toto je obrátený prirodzený proces osmózy prebiehajúci v každom živom organizme.

Membrána prefiltruje 96-99% vo vode sa nachádzajúcich organických aj anorganických nečistôt, ažkých kovov a rádioaktívnych prvkov do vežkosti 0,0001 mikróna.

Krátky opis funkcie osmóznej čističky:
Základ, tzv. surovú vodu pre osmóznu čističku dodáva obvykle vodné “dielo”. V prvej časti procesu prúdi “surovᔠvoda cez 3 filtre ( 2 mechanické a 1 s aktívnym uhlím). Tu prebieha predfiltrovanie vody o častice väčšie ako 5 mikrónov a chlór a prebehne odfiltrovanie vedžajších produktov vzniknutých pri pôvodnom chlórovaní vody. Takto prefiltrovaná vody sa dostane do centra zariadenia, na membránu fungujúcu na princípe reverznej osmózy. Výroba takejto membránovej špirály prebieha natočením jednej, alebo viacerých vrstiev membrány na perforovanú centrálnu rúru. Voda pretečie cez tieto vrstvy a nahromadí sa v centrálnej rúre. Nakoniec sa takto nazbieraná voda dostane do nádržky. Pri otvorení čapu gumová membrána vytlačí z nádržky prefiltrovanú vodu v destilovanej kvalite. Tá pri napúšaní prejde ešte dvoma ďalšími patrónmi a cez vodovod sa dostane až k spotrebitežovi.

Pred inštaláciou zariadenia na vodovod si dôkladne skontrolujte či súčiastky dodané v osobitnom balení:
- hlavná čas zariadenia pozostávajúca zo 6 filtračných jednotiek
- tlaková nádrž s gumovou membránou
- čap a k inštalácii potrebné prípojné zariadenia
- inštalačný balíček
zodpovedajú Vami zakúpenému typu osmózneho zariadenia na filtráciu vody.


2 Vyvŕtajte dieru o ploche 12 mm v priestore drezu. V prípade smaltovaných drezov odporúčame navŕtanie priestoru v pracovnej časti drezu.

2.2.2.) Umiestnite kovovú podložku (2) a gumové tesnenie (3) na vodovodnú prípojku.
2.2.3.) Umiestnite čap do vyvŕtanej diery.
2.2.4.) Zospodu pultu umiestnite na čap gumové podložky (4,5), kovové podložky (6), a silno prichyte maticou (7)
2.2.5.) K tomu, aby bola možná montហzariadenia k hadici je nutné umiestni na hadicu kovové a umelohmotné prípojky a vtlači druhú čas súčiastky dohadice.
2.2.6.) hadicu vtlačte úplne do vodovodnej prípojky a ako silno viete, našróbujte maticu, ktorú ste predtým umiestnili na hadicu. Vzájomná vzdialenos dier musí by cca 18 mm.

3. Uzatvárací čap k nádrži s gumovou membránou. V záujme jednoduchšieho šróbovania, v záujme tesnenia odporúčame natrie teflonový pás silikónovým prostriedkom. Do nádrže priteká aj odteká filtrovaná voda tou istou rúrou. So vzduchovým ventilom nádrže nemusíme manipulova. Je nastavený na tlak 0,45-0,5 barov!

4. Filtrovacie jednotky opláchnite pod tečúcou vodou, jednotky s aktívnym uhlím je zvl᚝ dôležité prepláchnutie z dôvodu uvožnenia prachových častíc aktívneho uhlia. Opláchnuté vložky a membránu vložte do membránového domca. Na “O” prstence naneste jemnú vrstvu silikónového prostriedku. V prípade, že nemáte k dispozícii silikónový prostriedok, je možné nahradi jeho funkciu mydlom. Skontrolujte správnos umiestnenia oboch “O”prstencov! Zatiahnite priloženými kžúčmi všetky 3 predfiltračné nádržky a membránový domec.

5. Montហzariadenia

Odporúčame Vám dĺžku hadíc prispôsobi tak, aby bolo možné prípadné posúvanie zariadenia, alebo servis. Rúry zo špeciálnej gumy odporúčame krája na doske ostrým nožom. V žiadnom prípade nepoužívajte vrúbkované nože!


6.Kontrola prípadných priesakov. Na zariadenie spustíme pôvodný tlak vody vo vodovode. (Po chvíli by mala z nového čapu zača tiec filtrovaná voda- z dôvodu odvzdušňovania vežmi slabým a prerušovaným prúdom. Cca 1-2 mm hrubým.) (Keďže je už nádrž otvorená, voda prechádza jednoduchšou cestou a vyteká z čapu.) Meranie vody TDS prístrojom. (Ak TDS prístroj nemáte k dispozícii, táto kontrola sa môže vynecha, keďže funkčnos zariadenia potvrdzuje už spomínaný 1-2 mm hrubý prúd vody. Kontrola osmóznej vody sa však dá urobi TDS zariadením. (Neustále sa znižujúce hodnoty!) Uspokojivé hodnoty (pod 50ppm) dosiahnete v priebehu 15-ch minút, keďže filter s aktívnym uhlím sa tiež musí prepláchnu, (poznámka: keď meriame vodu pritekajúcu z rúry do nádrže, dostaneme hodnoty pod 50 ppm oveža skôr). V prípade získania takýchto výsledkov je isté, že membrána funguje správne. Pri otvorení vodovodu sa začne nádrž napĺňa. Vtedy by už z čapu mala tiec filtrovaná voda silnejším prúdom, vzhžadom na to, že už sa dávkuje z nádrže. Poznámka: Z nádrže tečie na začiatku voda so vzduchom- nie dobrej kvality, vzhžadom na dezinfekciu nádrže vo výrobe, z tohto dôvodu je nutné nádrž premy 3 krát (trvanie premytia cca za 1,5 hod- je treba necha nádrž opakovane naplni a následne vypusti jej obsah, po vykonaní tohto čistenia je už možné osmóznu vodu pi! Kontrola osmóznej vody pri otvorenom čape a nádrži. (Kvôli rýchlejšiemu odvzdušneniu zariadenia sa odporúča necha pól hodiny čap otvorený. Po jeho uzatvorení sa začne nádrž napĺňa.) Kontrola prípadných priesakov v prípade manipulácie s armatúrou kuchynskému drezu (rúry, sifón, atď).

7. Normálne používanie automaticky obmedzuje vypúšanie a použitie filtrovanej vody. Zariadenie je možné umiestni len v interiéri! Je potrebné chráni ho pred slnečným žiarením a mrázom. Inštalácia zariadenia je možná výlučne na studenú vodu. Pre zariadenie je optimálne ak voda pritekajúca do filtra spĺňa hodnoty do 600 TDS (celková hodnota všetkých látok rozpustených vo vode),( momentálne je meratežná hodnota 150 až 400), v opačnom prípade je nutná častejšia výmena cedidiel, membránu je nutné meni častejšie, alebo odporúčame používanie zmäkčovača vody typu BlueSoft. V prípade zariadení neumožňujúcich reguláciu tlaku je k funkčnosti čističky potrebný tlak min. 2,5-3 Bary. Ak je regulácia tlaku možná, stačí tlak 1-1,5 Baru. PH do zariadenia pritekajúcej vody musí by medzi 4.0 és 10.0. Hneď po nainštalovaní zariadenia je nutné necha kvôli odvzdušneniu otvorený čap. Z dôvodu dezinfekcie súčiastok zariadenia vo výrobe je nutné necha zariadenie prepláchnu! Po prvom spustení zariadenia a pri výmene filtrov nechajte naplni nádrž (1-10 hodín, v závislosti od tlaku a vežkosti nádrže, priemerne 1-2 hodiny v prípade 12 litrovej nádrže), potom vypustite všetku vodu, 7-50 l, podža vežkosti nádrže. Toto zopakujte ešte 2 krát. Potom môžete zača konzumova svoju krištážovo čistú vodu!

Po inštalovaní zariadenia, alebo jeho údržbe môžu niekožko dní vznika neprirodzené zvuky. Tieto by mali samy zmiznú v priebehu max. do 1, 2 týždňov! Nasledujúce ráno po inštalovaní zariadenia (pri plnej nádrži) položíme ruky na zariadenie. V prípade, že cítime chvenie, alebo zariadenie vydáva nejaké zvuky; alebo poču zvuk tečúcej vody pri priložení ucha na drez (tieto kontrolné úkony je vhodné vykonáva raz mesačne), znamená to, že sa štvortaktný ventil zariadenia zasekol! (poznámka: môže sa jedna aj o iný problém, napr. Vežmi nízky tlak) V takomto prípade uzatvorte hlavný modrý uzáver vody (otočenie páky o 90 stupňov),počkajte 3 min.- ventil vyskočí a ďalej bude bezproblémovo fungova! Otvorte hlavný uzáver studenej vody. Z času na čas je vhodné kontrolova tesnenie zariadenia. Zariadenie bolo projektované na nepretržitú prevádzku, preto sa odporúča necháva ho mimo prevádzky maximálne 3 týždne. V prípade dlhšej odstávky zariadenia odporúčame výmenu všetkých filtrov. V prípade, že odcestujete na dlhší čas, odporúčame uzatvori uzáver vody, vyprázdni nádrž a v prípade typov s reguláciou tlaku vypnite zariadenie zo siete. Poznámka: Všetky uzávery uzatvárame a otvárame v každom prípade pomalým pootočením. V prípade odstávky zariadenia na 2-3 dni je nutné pred konzumáciou aspoň 2 litre vody vypusti. Zariadenia s reguláciou tlaku fungujú aj bez pripojenia do elektrickej siete, ak je tlak vody min. 3 Bary; takže prípadný výpadok prúdu ovplyvní funkčnos zariadenia len ak je tlak vežmi nízky.

PRIEMERNÁ ŽIVOTNOS JEDNOTLIVÝCH FILTROV ( 5 členná rodina )

1.pred- filter (5 alebo 20 mikrónový polypropylén) 6 mesiacov
2. pred-filter (aktívne uhlie) 6 mesiacov
3. pred-filter (5 alebo 1 mikrónový polypropylén) 6 mesiacov
Ozmózna membrána (Fimtech, Vontron) 2-5 rokov (v závislosti od tvrdosti vody)
Posledné filtre (uhožný filter) 6 mesiacov

Výmena filtrov:
1. Uzatvorte čap, z ktorého si zariadenie čerpá vodu (kovový čap, modrý). Pozícia čapu je kolmá na rúru- vtedy je voda uzatvorená.
2. Vypustite obsah nádrže otvorením kohútika s filtrovanou vodou a odložte si potrebné množstvo na dobu výmeny, pretože pri výmene filtrov (5-6 hodín) nebudete ma čistú vodu.
3. Vyberte 3 pred-filtre, membránu a tiež posledný filter s aktívnym uhlím a vložku. Zložte zariadenie bez dvoch posledných patrónov. Odporúčame pred vrátením filtrových domcov do zariadenia ich dezinfekciu.
4. Dezinfikujte zariadenie podža nasledovných inštrukcií:
- Do 1. pohára si pripravte dezinfekčný prostriedok, napr. granulát peroxidu vodíka.
- Otvorte čap a pustite vodu na zariadenie bez filtrov.
- Otvorte čap pre filtrovanú vodu a vypúšajte až kým voda s dezinfekčným prostriedkom nezačne preteka otvorom kohútika s pre filtrovanú vodu.
- Uzatvorte čap pre filtrovanú vodu.
- Vodu s dezinfekčným prostriedkom nechajte v zariadení odstᝠna 4 až 6 hodín.
- Prepláchnite zariadenie otvorením čapu s filtrovanou vodou. Nechajte naplni nádrž a následne ju vypustite. Zopakujte preplachovanie min. 3-krát, až kým dezinfekčný prostriedok úplne nevypláchnete.
5. Našróbujte domce filtrov. Nové filtre, hlavne filter s aktívnym uhlím dôkladne prepláchnite. Umiestnite filtre a membránu do zariadenia. Natrite “O” prstence tenkou vrstvou silikónového prostriedku. Silikón je možné nahradi mydlom. Ubezpečte sa, že sú oba “O” prstence na správnom mieste. Zatiahnite všetky tri pred-filtrové, resp. membránové domce priloženými kžúčmi.
6. Vymeňte posledné filtre. Sledujte smery prúdov.
7 Skontrolujte kvalitu vody.

Veríme, že Vám poskytnuté informácie pomohli k jednoduchej a bezproblémovej inštalácii zariadenia a že aj vďaka horeuvedeným informáciám budete naše zariadenie a prednosti filtrovanej vody užíva čo najdlhší čas.

Následne Vám predstavíme niekožko doplnkov, ktoré je možné kedykožvek prida k už nainštalovanému zariadeniu- vďaka ktorým budete ma neustály prístup k informáciám o hodnotách Vašej filtrovanej vody, alebo Vás upozornia na potrebu výmeny filtrov, množstve spotrebovanej vody. Zoznámime Vás so zariadením, ktoré Vám umožní dosiahnu až 60% úsporu vody.

Merač kvality vody
Na LCD monitore môžete neustále sledova obsah soli a kvalitu a čistotu pôvodnej a filtrovanej vody. Dostávate tým neustálu spätnú väzbu zo zariadenia a môžete si by istý, tým, že filter funguje správne. Jeho malá vežkos zabezpečuje estetický vzhžad.

Technické údaje:
TDS meranie: 0-9990ppm
Citlivos:: 1 ppm ( 0-999)
10ppm ( 1000-9990) zobrazovaná hodnota 10x-s
Presnos: +/- 2%
Batérie : 2x 1.5 V
Životnos batérií: 1 rok
Vežkosti: 11,6x6,8x1,8 cm
Váha: 224,3 g

Postup pri montáži zariadenia a jeho uvedení do chodu:
1. Odvodnite a odtlakujte čističku vody. Uzatvorte uzáver surovej vody a otvorte čap filtrovanej vody.
2. Prerežte rúru 6mm-ovú so surovou vodou ostrým nožom v bode, kde by ste radi merali hodnoty surovej vody.
3. Odrezanú rúru spojte do tvaru T priloženým príslušenstvom.
4. Do prostredného vývodu T-spoja nadoraz zatlačte modrú sondu prístroja BlueClear-TDS1. Dbajte na to, aby ihly v sonde boli v kolmej polohe v T-spoji.(Ak sa pozriete cez spoj, je možné polohu vidie.)
5. Prerežte rúru 6mm-ovú s filtrovanou vodou ostrým nožom v bode, kde by ste radi merali hodnoty filtrovanej vody.
6. Odrezanú rúru spojte do tvaru T priloženým príslušenstvom. ű vezetékét éles késsel azon ponton, ahol a nyersvíz minőségét mérni szeretné.
7. Odrezanú rúru spojte do tvaru T priloženým príslušenstvom.
8. Do prostredného vývodu T-spoja nadoraz zatlačte červenú sondu prístroja BlueClear-TDS1. Dbajte na to, aby ihly v sonde boli v kolmej polohe v T-spoji.(Ak sa pozriete cez spoj, je možné polohu vidie.)
9. Elektrické vývody oboch sond zatlačte do meracieho prístroja.
10. Umiestnite merací prístoj na miesto pomocoupriložených úchytiek so suchým zipsom. Viď obr.
11. Pustite surovú vodu do filtra a odvzdušnite zariadenie. Zapnite prístroj tlačidlom On/Off. Okamžite po zapnutí by sa mali zobrazova namerané hodnoty.
12. Bielym tlačidlom In/Out si môžete nastavi kontrolovaný druh vody- surová In a filtrovaná Out.

Monitor čističky
Týmto prístrojom si môžete na LCD monitore neustále sledova hneď od výmeny filtrov čas a množstvo prefiltrovanej vody. Ďalej k príslušenstvu prístroja patrí estetický led- indikátor, ktorý je možné umiestni pod vodovod (viď obr.), ktorý Vás rozličným svetlo, alebo zvukom upozorní na potrebu výmeny filtrov v čističke. Možné umiestnenie monitora filtra je zobrazené na obrázku naboku. Je dôležité, že prístroj je možné namontova len spôsobom uvedeným k jednotlivým čističkám.

Technické údaje:
Maximálny meraný čas: 0-999 nap/hónap
Max. merané množstvo: 0-99999 gallon/liter
Presnos : +/- 1% normál nyomáson
Nastavenie: Od 1 do 5
Základné nastavenie: 12mesiacov/100galon
Batérie: 2x AA
Automatické vypnutie: po 1 min.
Rozmery: 100x63x23 mm
Váha: 119 gramm
Dĺžka sondy prietokového kábla: 99cm


Montហzariadenia
1. Odvodnite a odtlakujte čističku vody. Uzatvorte uzáver surovej vody a otvorte čap filtrovanej vody..
2. Umiestnite jednotku indikátora pod čap čističky. Ak chcete umiestni prístroj pod čap, je samozrejme nutné najprv rozobra čap čističky. Dbajte na správne umiestnenie gumových tesnení a je potrebné pretiahnu cez tesnenia kábel indikátora, tiež cez drez a cez prstenec čapu, atď.
3. Upevnite čap čističky k drezu.
4. Prerežte rúru 6mm-ovú s filtrovanou vodou ostrým nožom v bode, kde by ste radi merali množstvo filtrovanej vody. Umiestnenie je možné kdekožvek na rúre s filtrovanou vodou.
5. Prietokomer bol navrhnutý tak, aby pri jeho montáži postačilo jednoduché zatlačenie nadoraz do vodovodu.
6. Umiestnite monitor na miesto pomocou priložených úchytiek so suchým zipsom. Viď obr. Môžete zvoli aj iný spôsob.
7. Prietokomer a monitor spojte.
8. Naprogramujte prístroj podža inštrukcií.
9. Pustite surovú vodu do filtra a odvzdušnite zariadenie. Zapnite prístroj tlačidlom On/Off. Okamžite po zapnutí by sa mali zobrazova namerané hodnoty a čas od výmeny filtrov.

Čerpadlo fungujúce na princípe Permeatum

S týmto zariadením môžete dosiahnu viac než 60% úsporu vody.
Krátky opis princípu fungovania zariadenia: Vyrovnávaním tlaku permeatum čerpadlo zabezpečuje čistú vodu pre nádrž. Čistička vody vyrába čistú vodu v čerpadle, kde ho nejaký čas aj skaluje, až kým sa v čerpadle nezvýši tlak. Vtedy sa rýchlo z čerpadla prečerpá voda do nádrže. Čistička lprodukuje špinavú vodu len kým sa presúva filtrovaná voda z čerpadla do nádrže. Kým klasická čistička produkuje špinavú vodu do kanalizácie neustále počas celej svojej prevádzky, permeatum čerpadlo produkuje špinavú vodu len počas jednej tretiny tohto času. Takto viete uspori 60% špinavej vody. Následne je podža doleuvedenej schémy možná montáž.
Zdiela na: Reverz\á Osmóza 7 filter plus sn\íma\če spolu - facebook.com Reverz\á Osmóza 7 filter plus sn\íma\če spolu - twitter.com Reverz\á Osmóza 7 filter plus sn\íma\če spolu - google.com Reverz\á Osmóza 7 filter plus sn\íma\če spolu - digg.com Reverz\á Osmóza 7 filter plus sn\íma\če spolu - yahoo.com Reverz\á Osmóza 7 filter plus sn\íma\če spolu - squidoo.com
 
 
Dátum pridania: 22.11.2010
Odporúčané produkty
Zobrazené ceny sú maloobchodné
E-mail a Heslo
Zabudol som heslo »»
NOVÁ REGISTRÁCIA Internetovy obchod - prihlasenie
Slovak
Objednávam InfoMail
Ak sa Vám tento produkt páči, môžete mu da bod:

Kojenecke a dojcenske oblecenie E-shop www.suncity.sk Nová ponuka Internetový obchod OKShop »
Kremelina pr\ások Premium - 250g
Kremelina prások Premium - 250g
3,65 €
3,04 € bez DPH
 
Referencie na produkty
» Napíšte hodnotenie!
Kojenecke a dojcenske oblecenie E-shop www.suncity.sk Suncity rebríček
01.Sprchový filter KALIAR
02.Filter Briston 0,01 mikron ( Jupiter )
03.Filter do kanvice KALIAR
04.Filter Vložka 20 x 2.25 20 mikronov
05.Filtračná kanvica KALIAR
06.pH 9,5 alkalizujúci zásobník k reverzným osmózam
07.Stolový Filter s Aktívnym uhlím so striebrom
08.Stolový Filter s Aktívnym uhlím BlueClear
09.Filter Vložka 10 x 2.25 10 mikronov
10.Filter Vložka 5 x 2.25 5 mikronov